Алгебраик ифода

From UzEnc
Jump to navigation Jump to search

Алгебраик ифода - алгебраик амаллар (қўшиш, айириш, кўпайтириш, бўлиш, бутун мусбат даражага кўтариш ва бутун кўрсаткичли илдиз чиқариш) ишоралари билан бириктирилиб, ҳарф ва сонлардан тузилган ифода. Алгебраик ифодада сонлар ва ҳарфларнинг илдиз ишоралари (радикаллар) қатнашмаса, бундай ифода рационал алгебраик ифода агар радикаллар қатнашса, иррационал алгебраик ифода дейилади. Агар рационал алгебраик ифодада ҳарфли ифодага бўлиш амали қатнашмаса, бундай алгебраик ифода бутун, агар қатнашса, касрли алгебраик ифода дейилади. Диққат билан э`тибор килсак шуни ко`рамизки, ф(х)=0 тенгламанинг тақрибий эчимларини ватарлар ва уринмалар усули билан топганда аниқ эчимга икки чеккадан яқинлашиб келинади. Шунинг учун иккала усулни бир вактнинг о`зида қо`ллаш натижасида мақсадга тезрок эришиш мумкин. Бу усулни комбинацияланган усул деб атайдилар. Комбинацияланган усул юқорида келтирилган усулларнинг умумлашмаси бо`лгани туфайли бу то`г`рида ко`п тухталмаймиз.

Манба[edit | edit source]


ис:Лиðун